rct系列亲子挑战封面

rct系列亲子挑战封面

圆眼核不拘多少,用火炙枯存性,研末,掺之即愈。 发明山獭禀南奥纯阳之气,故其性最淫。

有药点之镜曰语魅。遍身忽然肉出如锥,即痒且痛,不能饮食,名曰血壅。

 每服五丸,重者七丸、九丸,或至十一丸。 好铜青二、三两研细,好烧酒拌之,候至不干不湿,涂于粗碗底内,翻转合地上,以砖垫好,露一线,下以蕲艾熏之,再抄再熏,如此九次,至少亦要七次,约以青色带黑为度,然后研细,将烧酒拌成锭子。

即淘鹅发明淘鹅油性走,能引诸药透入病所拔毒,故治聋痹肿毒诸病。黑白牵牛各一两,布包捶碎,以好醋一碗,熬至八分,露一夜。

 如此三枚而已。用香油灌入耳中,出。

能滋阴降火而不伤胃,补益下元真火,散瘀血助阴精,降邪火归真阳。共为细末,半用汤调,时时服之,半蜜为丸,噙化之。

Leave a Reply